Lezing: Taoïsme in dagelijks leven

Het onderwerp van de lezing is gericht op verschillende zaken. Vooral gericht op de leer en op de gedachtegang achter het Taoïsme in het dagelijks leven, Kungfu en onze gezondheid. 

Lezing door Taoïst Shifu Yuan Li Min
Wanneer: Vrijdag 29 januari 2016 van 19:00 tot 20:00 uur
                   (zaal opent 18:30, foyer sluit 23:00 uur)
Locatie: de Berckepoort Voorstraat 220 Dordrecht
Kosten: €12,50 (en gratis voor deelnemers aan de workshop op zaterdag en zondag)

 

Wat is de Leer van Taoïsme?

Het Taoïsme kun je beschouwen als een levenswijze of kunst. Tao is overal het is universeel, het is de weg van de natuur. Het is de oorsprong en het allesomvattende, altijd veranderd en voortdurend in evenwicht. Het is letterlijk de beweging van alle leven. Het is zonder einde en stroomt in alle richtingen.

De Tao is per definitie ondefinieerbaar. Hij kan slechts in zijn tot in het oneindige vermenigvuldigbare aspecten worden benaderd. De eerste betekenis van het teken voor TAO is weg: de onderstroming in de mutatie en transformatie van alle dingen, het spontane proces dat de natuurlijke cyclus van het heelal bepaalt. Tao is stroom, verandering een wisselingsproces. In dit proces, in deze weg, hervindt de versnipperde wereld, de schepping waarvan we deel uitmaken, zijn eenheid terug.

Tao is een manier van kijken een manier van in het leven staan. Een religie zonder gelovigen, zonder dogma’s of geestelijke leerstellingen. Het gaat over de praktijk van het leven en niet over de denkwijze zelf. De betekenis van Tao is moeilijk te verwoorden het is iets dat je moet gewaarworden en in je opnemen. Je kunt het niet bestempelen als een denkend wezen zoals een god dat wel is.

‘De Tao is niet ver – hij is hier in mijn lichaam,’ zeggen de wijzen.

Tijdens zijn lange geschiedenis (ruim 2000 jaar oud) heeft het Taoïsme nooit interne conflicten gekend of grote rivaliteit tussen zijn verschillende stromingen. Integendeel, het taoïsme wil alle stromingen in zich opnemen en harmoniseren om de tegenstrijdigheden te boven te komen en de lotswisselingen van de wereld te overleven. Het slaagt hierin door zich te richten naar de Tao en zijn werking in de ons meest nabije werkelijkheid: ons eigen lichaam.

Yuan Li Min onze sprekerShifu Yuan Li Min samen met Grootmeester en Taoïstisch priester You Xuan De

De Wudang Xuan Wu Clan is een van de twee prominente Kung Fu clans die tot op heden actief zijn in Wudangshan (Wudang Mountains China). Het hoofd van de clan in Wudang is Grootmeester en Taoïst Priester You Xuan De, hij is de 14 generatie afstammeling (Descendant) van Zhang San Feng, de stichter van Tai Chi. Grootmeester You heeft inmiddels duizenden volgelingen in veel landen over de gehele wereld , waaronder een aantal zeer bekwame die hun leven hebben gewijd aan het bevorderen van Wudang Kung Fu . Een van deze beoefenaars is Mirjam’s leermeester (Shifu), Yuan Li Min . Shifu Yuan Li Min heeft samen met zijn vrouw Tian Li Fang, beide 15de generatie Descendent, de Wudang San Feng School in Wudang China opgericht.

Volgens de traditie mag alleen een afstammeling de nieuwe generatie volgelingen aanwijzen. Inmiddels heeft Shifu Yuan Li Min discipels (16de generatie) in China, Spanje, Frankrijk, Slovenië en Italië aangewezen. Een bezoek aan een volgeling in Nederland is daarom bijzonder en een unicum! Zijn eerste bezoek in Nederland aan de school Qidynamic in Dordrecht is een hele eer voor Mirjam, die inmiddels bijna 30 jaar Tai Chi en Qigong beoefent en sinds 3 jaar in de leer is bij Yuan Li Min uit Wudang, de leer van de Wudang Xuan Wu Clan.

Eens is Yuan Li Min op jonge leeftijd naar Wudang gekomen om Kung Fu te leren, een toegewijde discipel van Grootmeester You Xuan De en heeft Wudang nooit verlaten. EenTaoïst in hart en nieren, met eenvoud, verdraagzaamheid, zuiver, doelgericht, gevoelig, onafhankelijk, gedisciplineerd en een blijmoedig mens. De speciale eigenschappen van hen die Tao volgen.

Lezing Taoïsme in het dagelijks leven door Yuan Li Min

Afdrukken